Onderzoek

Eind 2018 heeft een evaluatieonderzoek plaatsgevonden naar gebruik en waardering van de toolkit ACT in LOB. Het verslag beschrijft het onderzoek en de resultaten ervan.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de resultaten zouden worden onderzocht in een promotieonderzoek. Dit is niet doorgegaan. Het hoe en waarom is beschreven in het stuk Kort overzicht stand van zaken ‘ACT in LOB’ en Toelichting op de beëindiging van het promotieonderzoek.

Ruim 15 publicaties zijn over project en toolkit verschenen. Het blad Publicaties biedt een overzicht met links naar de vrij downloadbare bestanden.